Cazane cu gazefiere, pe cărbune brun şi pe lemn

Avantajele cazanelor ATMOS cu gazefiere, pe lemn şi pe cărbune

 • Posibilitatea de arderea a unor bucăţi mari de lemn
 • Posibilitatea de ardere a lemnului şi a cărbunelui separat sau împreună (combinat)
 • Rezervor mare de combustibil – durată lungă de ardere
 • Randamentul cazanului mare de la 81 până la 87 %, în funcţie de tip – aerul primar şi cel secundar sunt preîncălzite la o temperatură înaltă
 • Ardere ecologică – cazan conform ČSN EN 303-5, clasa 3
 • Ventilator de tiraj – colectarea cenuşii fără praf, centrală termică fără fum
 • Buclă de răcire împotriva supraîncălzirii – fără risc de deteriorare a cazanului
 • Oprirea automată a cazanului după arderea completă a combustibilului – termostat pentru gaze de ardere
 • Colectarea comodă a cenuşii – spaţiu de ardere mare, ceramic, pentru cenuşă (în cazul lemnului se colectează o dată pe săptămână, în cazul cărbunelui o dată pe zi)
Categorie:

Descriere

Sunt construite pentru arderea lemnului şi a cărbunelui brun, pe principiul generatorului de gazefiere, utilizându-se un ventilator de tiraj (S), care absoarbe gazele de ardere din cazan.

Corpul cazanelor este fabricat ca un întreg sudat, din table din oţel de calitate, cu o grosime de la 6 până la 3 mm. Este format sin două camere suprapuse, cea superioară servind ca alimentator cu combustibil, iar cea inferioară ca cenuşar şi cameră de ardere. Între ele este amplasat un nou grătar rotativ, protejat prin brevet, care permite gazefierea perfectă a cărbunelui şi a lemnului, fiecare separat sau combinate şi îndepărtarea simplă a cenuşii. În partea din spate a cazanelor se află un canal oblic de fum, prevăzut în partea superioară cu o clapă de reţinere. Partea superioară a canalului de fum dispune de o gură de tiraj pentru racordare la coş de fum.

 

Nastavení roštovacích segmentů
Ajustarea segmentelor de grătar este ilustrată în figura şi este unică atât pentru arderea cărbunilor cât şi a lemnelor.

Canalul de acces pentru aer secundar şi partea plată a grătarului de gazeificare trebuie orientate întotdeauna spre jos.

PROTEJAT PRIN BREVET DE INVENŢIE!

Vedere în camera superioară de alimentare
Vedere în camera superioară de alimentare

Vedere în camera inferioară de ardere
Vedere în camera inferioară de ardere

 

Ventilator de tiraj
Ventilator de tiraj
reduce la minimum cantitatea de fum în timpul alimentării şi funcţionării cazanului

Circuitul de răcire împotriva supraîncălzirii
Circuitul de răcire împotriva supraîncălzirii

Instalare si reglarea

Instalare

Pentru a atinge valoarea minimă temperaturii apei de retur, 65 °C, cazanele ATMOS trebuie să fie racordate la LADDOMAT 22 sau la un supapa de termoreglare. Temperatura apei la ieşirea din cazan trebuie menţinută permanent în intervalul 80 – 90 °C. În varianta de bază, toate cazanele sunt livrate cu buclă de răcire împotriva supraîncălzirii. Recomandăm instalarea cazanelor cu rezervoare de acumulare, care reduc consumul de combustibil şi sporesc confortul încălzirii.

Reglarea cazanelor

Electromecanică – reglarea randamentului se efectuează printr-o clapă comandată de regulatorul de tiraj, tip FR 124, care deschide sau închide clapa de aer automat în funcţie de temperatura ajustată a apei de ieşire (80- 90 °C). Trebuie acordată o atenţie sporită reglării regulatorului de randament, deoarece acesta nu numai că reglează randamentul, dar asigură şi o altă funcţie importantă, protecţia cazanului împotriva supraîncălzirii. În continuare, cazanul este dotat cu un termostat reglabil, amplasat pe panoul frontal al cazanului, care, în funcţie de temperatura de ieşire ajustată (80- 85 °C), comandă ventilatorul de tiraj. La termostatul reglabil ar trebui ca să fie ajustată temperatura cu 5 °C mai mică decât la regulatorul de tiraj FR 124.
În plus, din anul 2002, cazanele sunt dotate şi cu un termostat pentru gazele de ardere, care serveşte le oprirea ventilatorului de tiraj după arderea completă a combustibilului. Fără ventilator, cazanul funcţionează la randament redus, până la 70% din randamentul nominal.

La beneficiar, fiecare cazan poate fi dotat cu un dispozitiv electronic de reglare ATMOS ACD 01, pentru a comanda întregul sistem de încălzire, în funcţie de temperatura din exterior, temperatura camerei şi timp. Acest dispozitiv de reglare poate comanda şi cazanul în sine, împreună cu ventilatorul şi cu multe alte funcţii.

Panou de reglaj standard

Panou de reglaj standard

Construcţia panoului:
Întrerupător general, termostat de siguranţă, termometru, termostat de reglare şi termostat gaze arse

Reglarea electromecanică este soluţia optimă pentru comanda simplă a funcţionării cazanului (ventilatorului).
Execuţia panoului de reglaj standard este execuţia de bază pentru toate cazanele fabricate

Fiecare cazan poate fi dotat la beneficiar cu dispozitiv electronic de reglaj ATMOS ACD 01 pentru reglarea întregului sistem de încălzire, în funcţie de temperatura exterioară, temperatura camerei şi de oră. Acest dispozitiv poate regla şi ventilatorul cu funcţii multiple.

 

Mărimea camerei de alimentare
Mărimea camerei de alimentare

arderea flăcării
arderea flăcării
în camera sferică inferioară de ardere

Cazane cu gazefiere, pe cărbune brun

Zplynovací kotle na dřevo
ATMOS Kombi
C 18 S, AC 25 S
Zplynovací kotle na dřevo
ATMOS Kombi
C 20 S, C 30 S, C 40 S, C 50 S,
AC 35 S, AC 45 S

CxxS

 

CxxST

Legenda pentru desenele tehnice ale cazanelor – C18S, C20S, C25ST, C30S, C32ST, C40S, C50S

1. 1. Corpul cazanului 14. 14. Elementul refractar – spatele spaţiului sferic
2. 2. Uşă de alimentare 15. 15. Capac de curăţare
3. 3. Uşă cenuşarului 16. 16. Schimbător de nivel al grătarului
4. 4. Ventilator – de presiune – de tiraj (S) 17. 17. Tija capacului de aprindere
5. 5. Elementul refractar – cub din şamotă spate 18. 18. Termometru
6. 6. Panou de comandă 19. 19. Ecran focarului – faţă
7. 7. Termostat de siguranţa 20. 20. Întrerupător
8. 8. Clapeta de reglaj 22. 22. Regulator de ardere – Honeywell FR124
9. 9. Bară de grătar 23. 23. Elementul refractar – cub din şamotă – faţă
10. 10. Elementul refractar sferic 24. 24. Termostat de reglare a ventilatorului
11. 11. Ţeavă de grătar 25. 25. Căptuşeala uşii – Sibral
12. 12. Elementul refractar – semilună 26. 26. Etanşare uşii – şnur 18×18
13. 13. Clapeta de aprindere 27. 27. Termostatul de gaze de ardere
28. 28. Spirala de răcire pentru prevenirea supraîncălzirii

 

 

C18S C20S C25ST C30S C32ST C40S C50S
A 1185 1435 1435 1435 1435 1435 1435
B 785 785 758 858 858 958 1117
C 675* 675* 675* 675* 675* 675* 675*
D 874 1121 1121 1121 1121 1121 1121
E 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152
F 65 65 65 65 65 65 78
G 210 210 210 210 210 210 210
H 933 1177 1177 1177 1177 1177 1177
CH 212 212 212 212 212 212 212
I 212 212 212 212 212 212 212
J 6/4″ 6/4″ 6/4″ 6/4″ 6/4″ 2″ 2″

* Latimea cazanului este 555 mm, după demontarea carcaselor laterale

 

DATE TEHNICE
CAZAN MIXT TIP ATMOS Kombi mixt
C18S C18S C20S C25ST C30S C32ST C40S C50S
Scală de putere (kW) 16 20 25 25 32 32 40 48
Tirajul prescris al coşului (Pa) 16 22 23 23 25 25 28 28
Greutate cazan (kg) 273 295 351 379 395 415 434 492
Volum apă (l) 37 45 64 68 70 74 77 95
Volum pâlnie de alimentare (dm3) 50 65 100 100 125 125 150 150
Energie electrică consumată (W) 50 50 50 50 50 50 50 50
Voltaj (V/Hz) 230/50
Combustibil prescris (bază) Cărbune brun alună 1 cu putere calorică 17 – 20 mj.kg-1
Combustibil înlocuitor (aprindere) Lemn uscat cu puterea calorică de 15 – 18 MJ/kg-1, diametrul 80 – 120 mm,
umiditatea 12 – 20 %
Lungimea maximă de lemne (mm) 250 330 330 330 430 430 530 530
Temperatura minimă a apei din retur 65 °C
Eficienţa în scala totală a randamentului 90,4 % 88,9 % 84,5 % 88,9 % 85 % 88,6 % 85,4 % 90 %
Clasa de cazane 5 5 4 5 4 5 4 5
Clasele de eficiență energetică B C C C C C C B

 

Cazane cu gazefiere, pe brichete de lignit şi cărbune de huilă

 ​ Sunt construite pentru arderea lemnului şi a huilei, pe principiul generatorului cu gazefiere, utilizându-se un ventilator de tiraj (S), care aspiră gazele de ardere din cazan.

Corpul cazanelor este fabricat ca un întreg sudat, din table din oţel de calitate, cu o grosime de la 6 până la 3 mm. Este format din două camere suprapuse, cea superioară servind ca alimentator cu combustibil, iar cea inferioară ca cenuşar şi cameră de ardere. Între ele este amplasat un nou grătar rotativ, protejat prin brevet, care permite gazefierea perfectă a cărbunelui şi a lemnului, fiecare separat sau combinate şi îndepărtarea simplă a cenuşii. În partea din spate a cazanelor se află un canal oblic de fum, prevăzut în partea superioară cu o clapă de reţinere. Partea superioară a canalului de fum dispune de o gură de tiraj pentru racordarea la coş de fum. Pentru a se atinge o eficienţă înaltă şi o ardere de calitate, aerul primar şi cel secundar sunt preîncălzite la o temperatură înaltă.

Combustibilul recomandat este huila NUCĂ 1. Ca un combustibil alternativ pot fi utilizaţi butucii de lemn cu o lungime de 330 mm, sau cărbune brun şi huilă cu dimensiuni mai mari (CĂRBUNE BUCĂŢI), brichete din cărbune brun şi brichete din lemn.

Avantajele cazanelor ATMOS cu gazefiere, pe brichete de lignit

 • Posibilitatea de ardere a lemnului şi a cărbunelui separat sau împreună (combinat)
 • Rezervor mare de combustibil – durată lungă de ardere
 • Randament mare – aerul primar şi cel secundar sunt preîncălzite la o temperatură înaltă
 • Ardere ecologică – cazan conform ČSN EN 303-5, clasa 4, 5
 • Ventilator de tiraj – colectarea cenuşii fără praf, centrală termică fără fum
 • Buclă de răcire împotriva supraîncălzirii – fără risc de deteriorare a cazanului
 • Oprirea automată a cazanului după arderea completă a combustibilului –termostat pentru gazele de ardere
 • Colectarea comodă a cenuşii – spaţiu de ardere mare, ceramic, pentru cenuşă (în cazul lemnului se colectează o dată pe săptămână, în cazul cărbunelui o dată pe zi)
 • Cazan fără tubulatură – curăţare facilă
 • Dimensiuni mici şi greutate redusă
 • Calitate superioară

 

Reglarea cazanelor

Electromecanică – reglarea randamentului se efectuează printr-o clapă comandată de regulatorul de tiraj, tip FR 124, care deschide sau închide clapa de aer automat în funcţie de temperatura ajustată a apei de ieşire (80- 90 °C). Trebuie acordată o atenţie sporită reglării regulatorului de randament, deoarece acesta nu numai că reglează randamentul, dar asigură şi o altă funcţie importantă, protecţia cazanului împotriva supraîncălzirii. În continuare, cazanul este dotat cu un termostat reglabil, amplasat pe panoul frontal al cazanului, care, în funcţie de temperatura de ieşire ajustată (80 – 85 °C), comandă ventilatorul de tiraj. La termostatul reglabil ar trebui ca să fie ajustată temperatura cu 5 °C mai mică decât la regulatorul de tiraj FR 124.
În plus, cazanele sunt dotate şi cu un termostat pentru gazele de ardere, care serveşte le oprirea ventilatorului de tiraj după arderea completă a combustibilului. Fără ventilator, cazanul funcţionează la randament redus, până la 70 % din randamentul nominal.

La beneficiar, fiecare cazan poate fi dotat cu un dispozitiv electronic de reglare ATMOS ACD 01, pentru a comanda întregul sistem de încălzire, în funcţie de temperatura din exterior, temperatura camerei şi timp. Acest dispozitiv de reglare poate comanda şi cazanul în sine, împreună cu ventilatorul şi cu multe alte funcţii.

AC25S

Legenda pentru desenele tehnice ale cazanelor – AC25S, AC35S, AC45S

dimensiune AC25S AC35S AC45S
A 1185 1435 1435
B 758 758 858
C 675* 675* 675*
D 874 1121 1121
E 150/152 150/152 150/152
F 65 65 65
G 210 210 210
H 933 1177 1177
CH 212 212 212
I 212 212 212
J 6/4″ 6/4″ 6/4″

* Latimea cazanului este 555 mm, după demontarea carcaselor laterale

 

DATE TEHNICE:
TIPUL ATMOS KOMBI
AC25S AC35S AC45S
Randament pe huilă kW 26 35 45
Randament pe lemne kW 15 – 20 20 – 25 25 – 32
Greutatea cazanului kg 297 377 397
Volum de apă l 45 68 70
Volum de pâlnie de alimentare dm3 65 100 125
Energie electrică consumată W 50 50 50
Reţea electrică de alimentare V/Hz 230/50 230/50 230/50
Combustibil prescris (bază) Brichete de lignit cu capacitate de încălzire 19 – 23 MJ.kg-1
Combustibil prescris Cărbune de huilă (NUCA 1) și puterea calorică 20 – 30 MJ.kg-1
Combustibil înlocuitor (aprindere) Lemn uscat cu puterea calorică de 15 – 18 MJ/kg-1, diametrul 80 – 120 mm,
umiditatea 12 – 20 %
Lungimea maximă a lemnelor mm 330 330 430
Temperatura minimă a apei de retur °C 65 65 65
Eficienţă % 86 87,6 85,2
Clasa de cazane 5 4 4
Clasele de eficiență energetică C C C

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Cazane cu gazefiere, pe cărbune brun şi pe lemn”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Post comment