Reducere!

Cazane automate compacte pe peleți

5,00 lei 3,00 lei

Avantajele cazanelor compacte speciale ATMOS de construcție nouă

 • Dimensiuni compacte pentru centrale termice mici
 • Totul în unul – cazanul și rezervorul de peleți, conveier și arzător
 • Cameră de ardere mare fabricată din ceramică
 • Exhaustor – (cu exceptia D10PX)
 • Schimbător tubular cu posibilitate de curățare de exploatare
 • Eficiență înaltă de peste 90 %
 • Confort înalt – exploatarea cazanului complet automată
 • Scoaterea comodă a cenușii – curățare simplă doar din față
 • Dimensiuni mici și greutate redusă
 • Posibilitatea de echipare a cazanului cu transport pneumatic de peleți
 • Posibilitatea de echipare a arzătorului cu curățare pneumatică
 • Ardere ecologică – cazan potrivit ČSN EN 303-5 clasa 5, EKODESIGN 2015/1189
Categorie:

Descriere

Cazanele cu apă caldă ATMOS D10PX, D15PX, D20PX și D25PX sunt destinate încălzirii confortabile cu peleți a caselor, caselor de vacanță și a celorlalte obiective. Cazanele sunt furnizate ca instalații complexe cu conveier încorporat, rezervor de peleți având o capacitate de 65 l / 175 l / 215 l și arzător peleți ATMOS A25.
Soluția compactă a acestora permite instalarea în centrale termice mici.

Construcția cazanului

Cazanele sunt construite pentru arderea reglată electronic, cu aprinderea automată a combustibilului. Arzătorul pe peleți este încorporat în partea frontală a cazanului în ușa camerei de ardere inferioare. Această cameră este căptușită cu piese fasonate de ceramică pentru asigurarea arderii ideale a flăcării cu o eficiență înaltă și servește și drept spațiu pentru cenușă. În partea dorsală a cazanului este amplasat schimbătorul tubular echipat cu șicane segmentate având funcția de curățare brută (de exploatare) fără necesitatea de scoatere afară a acestora.

Corpul cazanelor este fabricat în formă de construcție sudată din tablă de oțel având grosimea de 3 – 5 mm.  Din exterior este izolat cu pâslă minerală și izolație de Sibral introdusă sub capacele de tablă ale mantalei externe a cazanului.
În partea superioară este amplasat rezervorul de combustibil din care peleții sunt transportați în arzător cu ajutorul unui conveier melcat. Dozarea combustibilului este comandată total automat. În partea frontală a cazanelor se află tabloul cu întrerupătorul general, întrerupătorul arzătorului pe peleți (L2) pentru cazul de curățare, termostatul de exploatare (reglare cazan), termostatul de siguranță, termometrul și siguranța 6,3 A.
Cazanele DxxPX sunt echipate cu exhaustor cazan (cu exceptia D10PX).
Cazanul nu este echipat cu bucla de răcire contra supraîncălzirii deoarece, datorită cantității reduse de combustibil în arzător, nu există pericol de supraîncălzire a cazanului în cazul unei pene de curent.

 

        

Cazanele D10PX, D15PX, D20PX și D25PX îndeplinesc limita de emisii clasa 5, clasa A+ de eficiență energetică, cerințele pentru Ecodesign.

 

 

Camera de ardere cu piese
fasonate din ceramică
Camera de ardere deschisă cu arzător
ATMOS A25

 

Schimbător tubular cu șicane
Exhaustor și gură de fum

 

 

Arzătorul

Arzător de peleți ATMOS A25

Arzătorul pe peleți utilizat la cazanele D10PX, D15PX, D20PX și D25PX

Arzător de peleți ATMOS A25

Combustibil prescris: peleți de lemn de calitate superioară (albi) având diametrul de la 6 până la 8 mm, lungimea de la 5 până la 25 mm și puterea calorică de 16 – 19 MJ.kg-1.

Afișajul arzătorului: servește pentru vizualizarea stării curente a arzătorului și setarea funcțiilor acestuia

Comanda arzătorului: prin reglare electronică AC07X care comandă funcționarea conveierului extern, a două spirale de aprindere și a exhaustorului în funcție de cerințele cazanului și ale sistemului de încălzire. Partea electronică este asigurată cu ajutorul termostatului de siguranță al cazanului, al termostatului de siguranță pentru alimentarea arzătorului cu peleți, al dispozitivului de citire a turațiilor ventilatorului și al fotocelulei pentru recepționarea flăcării. Funcționarea arzătorului este semnalizată pe afișajul reglajului electronic.
Arzătorul în varianta pentru cazanele DxxPX conține în plus modulul de extindere AC07X-C – (R5, R6) pentru comanda curățării pneumatice a arzătorului sau alte aplicații posibile.

Aprinderea combustibilului: automată, cu ajutorul a două spirale de aprindere electrice.

 

Funcțiile de bază ale arzătorului::

Ieșirile de rezervă R și R2 pentru comanda exhaustorului cazanului și pompei în circuitul cazanului (conectat din fabrică)
Posibilitatea de utilizare a ieșirilor de rezervă R5 și R6 pentru diferite aplicații
Posibilitatea de conectare a patru senzori diferiți TS, TV, TK și TSV
TK – senzor temperatură cazan (conectat din fabrică)
TSV – senzor temperatură gaze de evacuare (conectat din fabrică)
TS – senzor temperatură inferioară pe cazan
TV – senzor temperatură superioară pe cazan

 • comanda ventilatorului cazanului din arzător cu ajutorul ieșirii de rezervă (R) (conectat din fabrică) (cu exceptia D10PX)
 • comanda pompei cazanului din arzător cu ajutorul ieșirii de rezervă (R2) (conectat din fabrică)
 • comanda arzătorului în funcție de două temperaturi pe rezervorul de compensare

Dozarea combustibilului: pentru cazanele DxxPX este stabilit un conveier special DRA25 încorporat direct în cazan. Acest conveier este comandat din reglajul electronic al arzătorului și dozează combustibilul din rezervorul arzătorului.

 

Instalare

Soluția prescrisă este racordarea cazanului cu Laddomat 22 sau supapă de reglare termică care permite constituirea circuitului (primar și secundar) separat pentru cazan și încălzire în așa fel, încât să asigurăm temperatura minimă a apei de retur în cazan de 65 °C. Cu cât mai mare va fi temperatura apei de retur în cazan, cu atât mai puțin se vor condensa gudroanele și acizii care deteriorează corpul cazanului. Temperatura apei de ieșire din cazan trebuie să fie continuu în limita 80 – 90 °C.
O altă variantă este racordarea cazanului cu supapa de amestecare cu trei căi și serve acționarea comandată din reglajul (de exemplu ATMOS ACD01, ACD03, ACD04) pentru menținerea temperaturii apei de retur în cazan (65 – 75 °C).

Recomandăm ca, cazanele D10PX, D15PX, D20PX și D25PX să fie întotdeauna racordate la rezervorul de compensare având capacitatea de la 500 până la 1000 l. În cazul racordării cazanului la rezervorul de compensare (acumulare), cazanul este comandat cel mai bine potrivit a doi senzori, TS și TV, amplasați pe rezervor. Pentru comanda arzătorului cu ajutorul a două temperaturi pe rezervorul de compensare (acumulare) este necesar a echipa acest rezervor cu senzorii KTF 20 (senzorii TV și TS).

 

Laddomat 22 și supapă de reglare termică

 

Racordarea cazanului DxxPX cu rezervorul
de compensare

 

Racordarea cazanului DxxPX fără rezervorul de compensare
și comanda pompei cazanului în funcție de temperatura cazanului (senzorii TK) din arzătorul A25

Racordarea cazanului DxxPX cu rezervorul de compensare
pentru reglarea arzătorului în funcție de senzorul TS și TV
și comanda pompei cazanului în funcție de temperatura cazanului (senzorii TK) din arzătorul A25

 

Racordarea cazanului DxxPX cu rezervorul de compensare și reglajul ACD01

 

Exploatare și reglare

Cazanele sunt furnizate către clienți cu reglajul de bază al puterii cazanului, care îndeplinește cerințele pentru o încălzire confortabilă și în condiții de securitate. Reglarea asigură temperatura cerută a apei de ieșire din cazan (80 – 90 °C). Cazanele sunt echipate cu un conector pentru racordarea pompei în circuitul cazanului și funcțiile pentru comanda acesteia direct din reglajul arzătorului ATMOS A25.

Cazanele DxxPX sunt echipate din fabrică cu senzori de temperatură TK și temperatură gaze de evacuare TSV. Senzorul TK introdus în teaca cazanului, senzorul pentru gazele de ardere TSV vor fi încorporate în canalul de fum al cazanului, totul împreună va fi conectat direct la conectorul arzătorului. Arzătorul pe peleți ATMOS A25 comandă direct exhaustorul cazanului (cu rezerva R) și pompa în circuitul cazanului (cu rezerva R2). Ieșirea R2 este pusă din fabrică în serie cu termostatul pentru pompa din circuitul cazanului TČ70 °C.

În cazul racordării recomandate a cazanului la rezervorul de compensare (acumulare), cazanul este comandat cel mai bine în funcție de doi senzori, TS și TV, amplasați în rezervor. În acest caz, cuplarea pompelor în circuitul sistemului nu depinde de temperatura cazanului, de aceea soluția este în funcție de cerințele potențiale ale sistemului.

 

Tabloul de comandă al cazanului cu reglare standard

 

 

Fiecare cazan poate fi echipat la client cu reglare electronică ATMOS ACD 01 pentru comanda întregului sistem de încălzire în funcție de temperatura externă, temperatura ambiantă și timp.

 

Alimentarea cu combustibil

Cazanul este echipat cu un rezervor integrat de combustibil care trebuie completat în intervalul de 1 – 3 zile.

În cazul în care pe afișaj apare mesajul ALARM PELLETS – COMPLETAȚI PELEȚII, trebuie să adăugați peleți în rezervorul de combustibil. Deschideți capacul rezervorului din partea superioară a cazanului și adăugați peleți. După completarea peleților nu este necesară prelevarea peleților în conveier! Cazanul este prevăzut cu o funcție specială contra golirii integrale.

În cazul în care intervalul pentru completarea combustibilului este prea scurt pentru necesitățile dumneavoastră, puteți achiziționa la cazan o suprastructură având înălțimea de 200 mm (45 l pentru D10PX – cod: S1343) (65 l pentru D15PX și D20PX – cod: S1233) (90 l pentru D25PX – cod: S1315) sau 300 mm (68 l pentru D10PX – cod: S1344) (95 l pentru D15PX și D20PX – cod: S1234) (135 l pentru D25PX – cod: S1316). Suprastructurile se pot așeza una peste alte. Însă la cazan mai trebuie să cumpărați și scări pentru completarea comodă a combustibilului potrivit tuturor reglementărilor de securitate în vigoare.
Însă soluția ideală este completarea cazanului cu transportul pneumatic pe peleti, ATMOS APS 150 SPX (D10PX) / ATMOS APS 250 SPX (D15PX și D20PX) / ATMOS APS 250 SPX2 (D25PX) , pentru completarea automată confortabilă a peleților din orice rezervor, de exemplu, pentru întregul sezon (siloz textil, o încăpere independentă).

 

Exemplu de completare standard peleți
din saci de 15 kg
Cazan cu transport pneumatic peleți
ATMOS APS 250 SPX(2)

 

 

Suprastructură rezervor pentru cazanele DxxPX
Cazanul DxxPX cu suprastructură
rezervor 300 mm

 

Spațiul centralei termice cu cazanul DxxPX și rezervorul cu aspirație peleți în mai multe puncte,
cu transport pneumatic ATMOS APS 250 SPX(2)

 

Curățarea cazanului

Curățarea cazanului și a arzătorului trebuie efectuată periodic și temeinic o dată la 5 până la 14 zile, în funcție de calitatea peleților și reglarea puterii.

Cazanele sunt destinate doar arderii peleților albi de calitate superioară din lemn de esență moale fără coajă, având un diametru de 6 – 8 mm, o lungime de 10 – 25 mm și putere calorică de 16 – 19 MJ.kg-1. Arzătorul nu este destinat arderii peleților de culoare închisă care se aglutinează în camera de ardere a arzătorului. Într-un astfel de caz este necesară curățarea camerei de ardere a arzătorului o dată pe zi sau arzătorul pe peleți ATMOS A25 trebuie echipat cu curățare pneumatică a camerei de ardere. Această curățare o vor aprecia mai ales cei care ard peleți de calitate mai puțin bună, care se aglutinează.

Scoaterea comodă a cenușii – curățare simplă doar din față Scoatem cenușa din întreaga cameră de ardere cu ajutorul cenușarului semicircular (accesoriu cazan). Introducem cenușarul în cazan până la limită, lovind peretele dorsal, împingem cenușa în cenușar și scoatem afară. Niciodată nu lăsăm cenușarul în cazan!

Cazanele DxxPX sunt prevăzute cu funcția curățării de exploatare a schimbătorului tubular. Pentru curățarea de exploatare a schimbătorului tubular și a șicanelor facem uz de mânerul de pe căpăcelul de curățare din partea dorsală a cazanului, ascuns sub capac. Prin scoaterea afară repetată și lăsarea mânerului are loc scuturarea cenușii fine de pe șicane și răzuirea pereților plăcii tubulare.

 

Exemplu de scoatere a cenușii
cu ajutorul cenușarului
Exemplu de curățare de exploatare
a schimbătorului tubular

 

 

Informații tehnice

 

Legendă ilustrație cazan

1. Corpul cazanului 16. Întrerupător general (roșu) (cod: S0092)
2. Ușă curățare (cod: S0459) 17. Termostat de reglare (cazan) (cod: S0021)
3. Arzător peleți ATMOS A25 (cod: H0044) 18. Întrerupător arzător (negru) (cod: S0102)
4. Tablou de comandă 19. BTermostat de securitate (cod: S0068)
5. Conveier melcat 20. Siguranță T6,3A/1500 – typ
6. Tăblie ușă – Sibral mare cu orificiu pentru arzător (cod: S0266) 21. Capac căpăcel de curățare
7. Garnitură ușă 18 x 18 mm (cod: S0240) 22. Exhaustor – (cu exceptia D10PX)
8. Element închidere (cod: S1047) 23. Condensator pentru exhaustor – 1μF
9. Izolație sub arzător (cod: S0164) 24. Căpăcel curățare canal dorsal
10. Rezervor combustibil 65 l (D10PX) / 175 l (D15PX, D20PX) / 215 l (D25PX) 25. Capac rezervor
11. Schimbător tubular 26. Furtun racordare arzător –  Ø 65 mm – lungime 550 mm (D15PX, D20PX, D25PX) – lungime 480 mm (D10PX)
12. Șicană cu tijă și mâner de curățare K gură canal de fum
13. Element fasonat refractar – fund camera de ardere + spatele spaţiului sferic pentru D10PX (cod: DC0217) L ieșire apă din cazan
14. Piesa fasonată refractară – paravan M intrare apă în cazan
15. Termometru (cod: S0041) N manșon pentru robinet de umplere

Dimensiunile cazanului

Tipul cazanului D10PX D15PX D20PX D25PX
A 1221 1411 1411 1411
B1 995 1145 1145 1345
B2 1150 1447 1447 1647
C 594 674 674 674
D 1012 1213 1213 1213
E 128/130 150/152 150/152 150/152
G 140 140 140 140
H 950 1150 1150 1150
CH 166 166 166 166
I 180 180 180 180
J 6/4” 6/4” 6/4” 6/4”

 

Date Tehnice

Tipul cazanului D10PX D15PX D20PX D25PX
Puterea cazanului kW 3 – 10 4,5 – 15 4,5 – 20 4,5 – 24
Suprafaţa de încălzire m2 1,5 1,9 1,9 2,2
Volumul rezervorului de combustibil (rezervor) dm3 65 175 175 215
Dimensiuni uşă de alimentare mm 542×480 542×480 542×480 542×480
Tirajul necesar al coşului Pa 13 / 0,13 15 / 0,15 16 / 0,16 17 / 0,17
Suprapresiunea maximă de lucru a apei kPa 250 / 2,5 250 / 2,5 250 / 2,5 250 / 2,5
Greutatea cazanului kg 287 345 345 418
Diametru racordare coş (evacuare gaze arse) mm 128/130 150/152 150/152 150/152
Clasă de protecţie electrică IP 20
Putere el. absorbită – la pornire
– în cursul exploatării
522/1042
42
572/1092
92
572/1092
92
572/1092
92
Randamentul cazanului % 91,6 92,7 91,5 91,8
Clasa cazanului 5 5 5 5
Clasa de eficiență energetică A+ A+ A+ A+
Temperatura gazelor de ardere la puterea nominală (pelete) °C 117 118 142 145
Debit substanţial al gazelor de ardere la puterea nominală (pelete) kg/s 0,008 0,011 0,015 0,018
Combustibil recomandat (de bază) kvalitní pelety o průměru 6 – 8 mm o výhřevnosti 16 – 19 MJ.kg-1
Consum mediu de combustibil – pelete la puterea nominală de 2,3 3,6 3,6 5,4
Volumul apei din cazan l 50 76 76 85
Pierderi de presiune în cazan mbar 0,19 0,20 0,20 0,22
Volum min. al rezervorului de compensare l 300 500 500 500
Tensiune de alimentare V/Hz 230/50
Temperatura minimă obligatorie a apei din retur la funcţionarea cazanului este de 65 °C.
Temperatura obligatorie de lucru a cazanului este de 80 – 90 °C.

 

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Cazane automate compacte pe peleți”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Post comment