Cazane ATMOS ecologice şi complet automate, pe peleţi

Avantajele cazanelor ATMOS pe peleţi 

 • Confort mare pentru încălzire​
 • Randamentul cazanului mare, de la 90 până la 93 %, în funcţie de tip – consum mic de combustibil
 • Ardere ecologică – cazan potrivit ČSN EN 303-5 clasa 5, EKODESIGN 2015/1189
 • Cazane subvenţionate de FSMI
 • Exploatare automată şi oprirea cazanului după arderea completă a combustibilului
 • Indepartare automata a cenusii– în cazul încorporării dispozitivului corespunzător

 

Categorie:

Descriere

Sunt construite pentru arderea perfectă a peleţilor, în aşa fel încât pe partea stângă sau pe cea dreaptă a cazanului, în funcţie de necesităţile beneficiarului, este încorporat un arzator pe peleti care, în mod complet automat, prin intermediul unui conveier-melc, se alimentează cu peleţi din rezervor. Rezervorul de combustibil poate fi amplasat lângă cazan sau într-o încăpere învecinată şi poate avea o mărime arbitrară (standard 250, 500 sau 1000 l). Frecvent, ca rezervor de combustibil, se foloseşte o zonă din centrala termică, care acordă suficient spaţiu pentru tot sezonul rece.

Exploatarea propriu-zisă a arzătorului funcţionează complet automat. În cazul în care arzătorul primeşte comanda de start, sau apare necesitatea de a încălzi, conveierul toarnă peleţi în suflaiul arzătorului, care prin intermediul spiralei incandescente îi aprinde singur. După ce aprinderea peleţilor este suficientă, arzătorul trece la randamentul reglat, pe care îl menţine până când sistemul este încălzit. Apoi arzătorul se opreşte şi peleţii continuă să ardă în camera arzătorului sau arderea se înăbuşe complet. Astfel arzătorul este pregătit pentru un nou start. În caz de nevoie, întreg ciclul se repetă continuu.

Randamentul cazanului şi alte funcţii ale arzătorului sunt comandate prin reglaj electronic, care permite adaptarea funcţionării cazanului la condiţiile concrete ale întregului sistem. Alimentarea cu combustibil, curăţarea camerei de ardere şi îndepărtarea cenuşii se fac, o dată la 1 – 30 zile, în funcţie de calitatea peleţilor. Pentru a mării confortul încălzirii şi pentru a minimaliza timpii de deservire, în caz de nevoie, cazanul poate fi dotat cu un sistem automat de îndepărtare a cenuşii.

Avantajul mare al cazanelor noastre pe peleţi D15P. D20P, D30P şi D45P este şi faptul că în cazul în care scoatem arzătorul din cazan şi îl înlocuim cu capac, în caz de nevoie, este posibilă  utilizarea pentru încălzire şi a lemnelor. Datorită acestor caracteristici, aceste cazane sunt la fel de confortabile, din punct de vedere al deservirii şi al caracteristicilor de utilizare, ca cele pe gaz metan, pe propan butan sau pe petrol lampant. Însă, principalul avantaj, diferit de gazul metan sau de petrol lampant, este acela că se ard surse regenerabile de energie.

Încălzire cu peleți

Peleţii

Majoritatea dintre noi are deja o oarecare experienţă cu lemnul de foc sau cu brichetele din lemn, folosite în cazane sau în şemineuri. Aceşti combustibili sunt disponibili în majoritatea locurilor la preţuri mai mult sau mai puţin rezonabile. O noutate pe care nu o cunoaşte fiecare o reprezintă aşa numiţii peleţi, care se fabrică în mod asemănător cu cel al brichetelor din lemn, adică prin presarea reziduurilor lemnoase (rumeguş şi talaş), fără nici un fel de aglutinare sub presiune mare. Considerăm ca fiind peleţi de calitate peleţii fabricaţi doar din lemn de esenţă moale fără scoarţă, aşa-numiţi peleţi albi, care vor asigura o funcţionare a cazanului lipsită de probleme şi fiabilă. La ora actuală apar însă producători care adaugă în peleţi aglutinanţi biologici pentru o stabilitate mai mare, mai ales pentru transportul pneumatic. Aceşti peleţi pot fi arşi dar este necesar să se ia în considerare un conţinut mai mare de cenuşă şi o ardere incompletă.

În acelaşi mod, peleţii pot fi fabricaţi şi din lemn de esenţă tare, cu coajă, aşa numiţii peleţi negrii, care însă se aglutinează, cauzând probleme la majoritatea arzătoarelor. Tot la fel sunt fabricaţi peleţii din paie şi din diferite reziduuri biologice, cum ar fi paiele de sfeclă, resturile de mac, deşeurile din industria zahărului, turba. În arzătoarele fabricate de firma noastră se pot arde aceşti peleţi, camera de ardere a arzătorului trebuie însă curăţată o dată pe zi. În cazul arderii unor peleţi de calitate fără aglutinanţi şi scoarţă efectuăm curăţarea camerei de ardere a arzătorului o dată la 7 până la 30 de zile. În prezent, cele mai răspândite mărimi ale peleţilor sunt diametrele de 6 şi 8 mm, cu lungimi de le 10 la 25 mm. În funcţie de tipul de combustibil, puterea calorică a peleţilor este de la 14 până la19 MJ/kg. La producători, care în Rep. Cehă sunt deja mulţi, în prezent, preţul peleţilor albi variază de la 4500,- până la 6500,- CZK pe tonă.

Deocamdată în Cehia peleţii sunt livraţi cel mai frecvent în saci din material plastic a câte 15 kg, sau în baloturi a câte 800 kg . În străinătate însă a fost prelucrat sistemul de transport al peleţilor cu ajutorul cisternelor din care peleţii sunt descărcaţi într-un rezervor arbitrar, la fel ca în cazul petrolului lampant. Este însă necesar a se respecta câteva principii care împiedică zdrobirea acestora în cursul transportului pneumatic.
În primul rând este necesar a se împiedica căderea lor directă pe peretele dur al rezervorului ci pe paravanul suspendat în mijlocul rezervorului dinspre tavan. Astfel asigurăm o umplere uniformă a rezervorului şi împiedicăm zdrobirea în peleţi mărunţi şi praf. Este important însă ca peleţii să fie depozitaţi într-un spaţiu uscat, pentru a nu se dezintegra.

​ cazan automat pentru pelete D21P, cu arzător Atmos A25
+ transportor DA 1500
+ rezervor de pelete 500 l (325 kg)
+ rezervor de acumulare de echilibrare cu boiler interior TUV pentru apă caldă menajeră şi cu schimbător solar

Spaţiul sălii cazanului
Spaţiul sălii cazanului
cu rezervor independent de 500 l

Spaţiul sălii cazanului
Spaţiul sălii cazanului
cu rezervor pentru pelete încorporat de 5m3

Arzătoare pe peleți

ARZĂTORUL DE PELETE ATMOS A25 / A45 / A85 ​ ​

Arzătorul ATMOS A25

Combustibil prescris: pelete de lemn de calitate (albe) cu diametrul 6 până la 8 mm, lungimea 5 până la 25 mm şi cu putere calorică 16 – 19 MJ.kg-1.

Ecranul arzătorului: serveşte la afişarea stării curente a arzătorului şi la setarea funcţiilor acestuia

Comanda arzătorului: cu dispozitiv electronic de reglaj AC07X, care manevrează funcţionarea transportorului exterior, a două spirale de aprindere şi a ventilatorului conform cerinţelor cazanului şi sistemului de încălzire. Electronica este asigurată cu termostatul de siguranţă al cazanului, cu termostatul de siguranţă la alimentarea peletelor în arzător, cu senzorul de turaţie al ventilatorului şi cu fotocelula pentru controlul flăcării. Funcţionarea arzătorului este semnalizată pe ecranul dispozitivului electronic de reglare.

Aprinderea combustibilului: automată cu ajutorul a două spirale electrice de aprindere.

Funcţia de bază a arzătorului:
Posibilitatea utilizării a două ieşiri de rezervă R şi R2 pentru diferite aplicaţii
Posibilitatea conectării a patru senzori diferiţi TS, TV, TK şi TSV
TS – senzor inferior pe rezervor
TV – senzor superior pe rezervor
TK – senzorul cazanului sau senzorul de mijloc de pe rezervor
TSV – senzorul gazelor arse sau al panoului solar

 • manevrarea arzătorului în funcţie de două temperaturi pe rezervorul de echilibrare
 • manevrarea ventilatorului cazanului din arzător cu ajutorul ieşirii de rezervă
 • manevrarea pompei cazanului din arzător cu ajutorul ieşirii de rezervă
 • comanda instalaţiei solare direct de la rezervor
 • startul automat al arzătorului după arderea totală a lemnelor la cazanele DCxxSP

Arzătoare pe peleţi utilizate pentru cazanele D14P, D20P, D21P, D25P

ATMOS A25 – producție 4,5 – 24 kW

Arzătoarele sunt destinate exclusiv pentru peleţii albi de calitate, din lemn de esenţă moale, fără coajă, cu dimetrul de 6 – 8 mm, cu lungimea de 10 – 25 mm şi cu o putere calorică de 16 – 19 MJ.kg-1. Arzătorul nu este destinat pentru peleţii care se aglutinează în camera de ardere a arzătorului. În acest de caz camera de ardere a arzătorului trebuie curăţată o dată pe zi.

Acestor arzătoare sunt destinate următoarele transportatoare:

 • Transportor cu melc pentru arzătorul ATMOS A25 – DA1500 de o lungime de 1,5 m şi un diametru de 75 mm
 • Transportor cu melc pentru arzătorul ATMOS A25 – DA2000 de o lungime de 2 m şi un diametru de 75 mm
 • Transportor cu melc pentru arzătorul ATMOS A25 – DA2500 de o lungime de 2,5 m şi un diametru de 75 mm
 • Transportor cu melc pentru arzătorul ATMOS A25 – DA3000 de o lungime de 3 m şi un diametru de 75 mm
 • Transportor cu melc pentru arzătorul ATMOS A25 – DA4000 de o lungime de 4 m şi un diametru de 75 mm

Arzătoare pe peleţi utilizate pentru cazanele D31P, D30P, D40P, D50P

ATMOS A45, producție 8,5 – 49 kW

Arzătorul este destinat numai peleţilor albi de calitate din lemn moale fără coajă  având diametrul de 6 – 8 mm, lungimea de 10 – 25 mm  şi puterea calorică de 16 – 19 MJ.kg-1.

Avantajul arzătorului este aprinderea  automată a combustibilului  cu ajutorul spiralei incandescente care aprinde peleţii oricând este nevoie să  se facă focul. Nu este destinat peleţilor închişi la culoare care se aglutinează în camera de ardere a arzătorului. În astfel de caz pierdem confortul  de încălzire şi este necesar să se cureţe camera de ardere a arzătorului o dată la 1 – 3 zile.

Arzătoare pe peleţi utilizate pentru cazanele D80P

ATMOS A85, producție 24 – 80 kW

În varianta de bază, arzătorul ATMOS A85 este echipat cu sistem de curatare pneumatica care, la fiecare curățare sau la intervale periodice, curăță camera de ardere a arzătorului. Grație curățării pneumatice, este suficient să controlați, eventual să curățați camera de ardere a arzătorului o dată la 14 zile până la o lună.

Cazanul D80P cu arzătorul A85 se racordează întotdeauna la rezervorul de compensare având capacitatea de 1000 l, caz în care facem uz de funcția de comandă a arzătorului depinzând de două temperaturi de pe rezervorul de compensare și comanda exhaustorului cazanului direct din arzător.

Acestor arzătoare sunt destinate următoarele transportatoare

 • Transportor elicoidal cu arbore DRA50, cu lungimea de 1,7 m şi diametrul de 80 mm
 • Transportor elicoidal cu arbore DRA50, cu lungimea de 2,5 m şi diametrul de 80 mm
 • Transportor elicoidal cu arbore DRA50, cu lungimea de 4 m – drept şi diametrul de 80 mm
 • Transportor elicoidal cu arbore DRA50, cu lungimea de 5 m – drept şi diametrul de 80 mm

Pentru peleţi de dimensiuni mici recomandăm ca pentru arzătorul ATMOS A50 să se utilizeze întotdeauna transportatorul cu arbore DRA50 – 1,7 şi DRA50 – 2,5 m, în aşa fel încât să se atingă randamentul solicitat. De asemenea şi în cazul în care înclinarea transportatorului este mai mare de 45°.

 

Flacăra arzătorului de pelete ATMOS A25, încorporat în cazanul D20P

 

Secţiune cazan

D 30 P  D 20 P  D 30 P  D 45 P

D 14 P, D 21 P, D 25 P D 15 P  D 20 P

TYP D14P D21P D25P D20P D30P D40P D50P D80P
A 1207 1207 1207 1405 1405 1405 1405 1663
B 570 570 670 652 954 954 1052 1410
C 620 620 620 606 606 606 606 684
D 801 801 801 848 848 848 848 1078
E 152 (150) 152 (150) 152 (150) 152 (150) 152 (150) 150 (152) 152 (150) 180
G 215 215 215 211 211 211 211 211
H 934 934 934 1163 1163 1163 1163 438
CH 221 221 221 202 202 202 202 202
I 221 221 221
J 6/4″ 6/4″ 6/4″ 6/4″ 6/4″ 6/4″ 6/4″ 2″

 

 DATE TEHNICE D14P D21P D25P D20P D30P D40P D50P D80P
Randamentul cazanului kW 4 – 14 4 – 19,5 7 – 24 6,5 – 22 8,9 – 29,8 8,9 – 40 13,5 – 45 24 – 80
Suprafaţa de încălzire m2 1,7 1,7 2 2 2,7 2,7 3,6 5,2
Volumul rezervorului de combustibil dm(l) 88 88 88 70 105 105 140 180
Dimensiunea orificiului de umplere mm 270×450 270×450 270×450 270×450 270×450 270×450 270×450 270×450
Tirajul prescris al coşului Pa / mbar 16 / 0,16 18 / 0,18 22 / 0,22 15 / 0,15 21 / 0,21 22 / 0,22 23 / 0,23 25 / 0,25
Suprapresiunea max. de lucru a apei kPa / bar 250 / 2,5 250 / 2,5 250 / 2,5 250 / 2,5 250 / 2,5 250 / 2,5 250 / 2,5 250 / 2,5
Masa cazanului kg 231 231 254 305 370 386 430 695
Diametrul gurii de tiraj mm 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 180
Înălţimea cazanului mm 1207 1207 1207 1405 1405 1405 1405 1663
Lăţimea cazanului mm 620 620 620 606 606 606 606 684
Adâncimea cazanului mm 768 768 868 470 670 954 870 1410
Clasa de protecţie electrică IP 20
Consum energie electrică – la pornire W 522 522 522 572 530 530 530 635
Consum energie electrică
– în timpul funcţionării
W 42 42 42 92 97 97 97 142
Randamentul cazanului % 90,3 90,2 90,2 91,1 92,4 90,1 91,1 91,2
Temperatura gazelor arse la randament nominal (pelete) °C 127 147 151 128 158 157 123 150
Masa debitului de gaze arse la randament nominal (pelete) kg/s 0,011 0,015 0,018 0,016 0,025 0,031 0,035 0,062
Combustibil prescris (preferat) Peleți de lemn de calitate superioară având diametrul de 6 – 8 mm, lungimea de la 5 la 25 mm și puterea calorică de 16 – 19 MJ.kg-1
Combustibil înlocuitor în caz de necesitate Lemne uscate având o putere calorică de 15 – 18 MJ/kg-1, diametrul de 80 – 150 mm și umiditatea de 12 – 20 %
Consum mediu de combustibil – pelete la randament nominal kg.h-1 3,5 4,5 5,4 5 8,6 9,4 10,6 18,8
Lungimea max. a lemnelor mm 310 510 510 710
Durata arderii la randament nominal – cu lemne ore. 2 2 2 2
Volum de apă în cazan l 56 56 62 82 91 91 117 185
Pierderea hidraulică a cazanului mbar 0,18 0,18 0,19 0,22 0,23 0,23 0,24 0,25
Volumul minim al rezervorului de echilibrare l 500 500 500 500 750 750 1000 1000
Tensiune de racordare V/Hz 230/50
Clasa cazanului conform ČSN EN 303-5 5 5 5 5 5 5 5 5
Clasele de eficiență energetică A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

 

Evacuarea automată a cenuşii pentru cazanele DxxP

Îndepărtarea automată a cenuşii din corpul cazanului 

Ca accesoriu pentru fiecare cazan pe peleţi DxxP, care a fost fabricat după 1.3.2007, se poate achiziţiona în plus dispozitivul automat de îndepărtare a cenuşii din corpul cazanului într-un cenuşar auxiliar extern. Acest dispozitiv automat nu necesită nici un fel de deservire specială şi sporeşte confortul încălzirii.

Evacuarea cenuşii se face complet automat, cu ajutorul transportorului cu melc cu transmisie, care extrage cenuşa din camera de sub arzător la intervale regulate la fiecare 12 ore, 3 ore sau din oră în oră, în funcţie de setare pentru un combustibil concret. În caz de nevoie, extragerea automată a cenuşii se poate face şi manual printr-o simplă cuplare şi decuplare a întrerupătorului de pe cazan. Mărimea cenuşarului o alegem după o chibzuială temeinică, în baza conţinutului de cenuşă al combustibilului.

Toate cele trei mărimi ale cenuşarelor auxiliare pot fi utilizate la orice tip de dispozitiv de îndepărtare a cenuşii, adică pentru cazanele D14P, D21P, D25P, D20P, D30P, D40P, D50P, (D80P – două dimensiuni).

 

Dispozitiv de îndepărtare a cenuşii – fără cenuşar auxiliar

cod Pentru cazane
S0577 D14P, D21P
S0578 D25P
S0535 D20P
S0536 D30P, D40P
S0537 D50P
S1080 D80P

Cenuşare auxiliare – accesoriu obligatoriu (roşu)

cod Pentru cazane D14P, D21P, D25P, D20P, D30P, D40P, D50P
S1229 Mic – volum 18 l (scăzut)
Design 2017 – mărime recomandată pentru cazanele D14P, D21P, D25P în cazul arderii peleţilor din lemn, de calitate. Intervalul de îndepărtare a cenuşii, o dată la 14 – 30 zile.
S0542 Mic – volum 28 l
Mărime recomandată pentru cazanele D20P în cazul arderii peleţilor din lemn, de calitate. Intervalul de îndepărtare a cenuşii, o dată la 14 – 35 zile.
S0544 Mijlociu – volum 68 l
Mărime recomandată pentru cazanele D15P, D20P, D30P, D40P, D50P în cazul arderii peleţilor din lemn, de calitate. Intervalul de îndepărtare a cenuşii, o dată la 14 – 40 zile.
S0546 Mare – volum 135 l
Mărime recomandată pentru cazanele D50P în cazul arderii peleţilor din lemn, de calitate. Intervalul de îndepărtare a cenuşii, o dată la 14 – 50 zile.
cod Pentru cazane D80P
S1068 Mijlociu – volum 68 l
Proiectat numai pentru cazan D80P – pentru diametrul șurubului de 80 mm
S1069 Mare – volum 135 l
Proiectat numai pentru cazan D80P – pentru diametrul șurubului de 80 mm

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Cazane ATMOS ecologice şi complet automate, pe peleţi”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Post comment